BİLMEDİĞİNİZ ŞEYLER VAR… / Halit Emre Yaman

6
4692

Evet, başlığa aldığım ifade suiistimale açık bir söz… Dolayısıyla sözü söyleyen kişinin niyeti, konumu ve hangi mevzu üzerine bunu ifade ettiğine bakılarak hüküm vermek gerekir. Her ne kadar net bir karar vermek mümkün olmasa da insanın zihninde bazı şeyler çağrıştırabilir. Ama bir gerçek var ki o da, bu ifadenin doğru olan tarafı da var…

Hocaefendi’nin bir Mısır televizyonuna verdiği röportaj geçen hafta yayınlandı. Röportajın Türkçe versiyonu ortalıkta yok ve yorumlar İngilizce altyazısı üzerinden yapılıyor. Hocaefendi Türkçe konuşuyor ve röportaj, ana dili Arapça olanlar tarafından İngilizceye çevrilip yayınlanıyor. Yorum yapanlar ise Türk… Konuşmanın tam ve doğru tercüme edilip edilmediğine dair de net bir bilgi yok…

Yani Anadolu insanının karakteristik özelliği gereği aceleden hemen senaryo yazıldı, film çevrildi ve gösterime sokuldu. Tabi bütün bunlar yapılırken herkes kendi penceresinden baktı ve görebildiğini kendi anlayışına göre yorumladı. Başka bir ifadeyle, bilgi sahibi olmadan, fikir üretildi, yorumlar yapıldı veya büyük resmin küçük bir noktasına takılıp kalındı… Bunu yapanların sırtında yumurta küfesi olmadığından da çok pervasız davrandılar maalesef…

Hizmet’e düşman olanlar fırsatı kaçırmadan satır aralarında bile olmayan şeyleri haber yaptılar, zorlama yorumlara girdiler. Hizmete müntesip olanların bazıları “Keşke Hocaefendi her konuda konuşmasa…”, “Hocaefendi’nin çevresindekiler neden böyle bir röportaja izin verdiler?”, “Hocaefendi’yi peygamber gibi görmemek lazım, o da hata yapabilir…” gibi sözlerle farkında olmadan Hocaefendi’yi zan altında bıraktılar, bazıları da “Vardır Hocaefendi’nin bir bildiği…”, “Bizim bilmediğimiz şeyler olabilir…” diyerek iddialı sözler söylemekten geri durdular.

Ben Hocaefendi’nin avukatı değilim ve söylediklerini de hemen anlayan veya neye binaen söylediğini hemen kavrayan bir zihin yapısına da sahip değilim. Bununla birlikte röportajı İngilizce altyazısından okuyan biri olarak kendi açımdan bir problem görmedim. Bunu geçelim ve esas anlatmak istediğim konuya geleyim.

Hocaefendi yıllardan beri hem konuşuyor hem de söylediklerini hayata geçiriyor ve dinleyen herkes -yukarıda değinmeye çalıştığım gibi- kendi kapasitesine ve bulunduğu konuma göre yorum yapıyor. Hadi şöyle bir geriye gidip bazı şeyleri hatırlayalım…

Sızıntı dergisi ilk çıktığında “Otla, böcekle din mi anlatılır?” diyenler birkaç yıl sonra benzer dergiler çıkardı… Hizmet, okul açtığında “TC’ye adam mı yetiştireceksiniz…” dediler ama birkaç yıl sonra şimdilerde ortalıkta görünen tiplerin yetiştiği okullar açtılar, destek verdiler… Birçok maslahata binaen Risaleler sadeleştirildiğinde Hizmet’e ağzına geleni söyleyenler, benzer çalışmaları yapan başkalarına karşı sessiz kaldılar.

Mavi Marmara olayında Hocaefendi işin şova dönüştürülmeyip gerçekten yardım etmek isteyenlerin bunun bir krize sebep olmadan uluslararası kurallar gereği yapılmasını tavsiye ettiğinde kıyamet kopmuş ve yine ağzı olan herkes ileri-geri konuşmuştu. Sonrasında olanları sizlerin hafızasına havale ediyorum…

Örnekleri sıralayıp yazıyı uzatmanın manası yok. Diyeceğim o ki Hocaefendi’nin şimdiye kadar yaptığı konuşmalarla ilgili olarak aceleden yorum yapanlar hep hata etmişlerdir. Zaman en büyük müfessirdir ve vakt-i merhunu geldiğinde gerçekler ortaya çıkmaktadır. Önümüzde Hocaefendi’nin bir röportajına dair değerlendirmeler var. Bunların da hangisinin doğru olduğunu, ömrümüz yeterse bu dünyada, yetmezse de ahirette öğreneceğiz.

Hizmet’e düşmanlık eden veya Hizmet’in ne olduğunu bilmeyenlerin yaptıkları yorumlara bir şey diyemem ama kendisini Hizmet dairesinde görenlere ve Hizmet müktesebatı olanlara söylemek istediğim birkaç şey var…

Bizim kültürümüzde, Batıda olmayan irfan, hikmet, maslahat gibi kavramlar var. Ayrıca bireysel ve toplumsal hayatta yaşanan her şeyi bilimsel verilerle ortaya koymak veya bir deneyin sonunda olduğu gibi aynı sonucu beklemek mümkün değildir.

Hocaefendi gibi, Allah dostu, ilim sahibi, gönül ehli ve gerçek lider konumunda bulunan insanların söylediği sözler ve yaptığı icraatlar hakkında konuşurken dikkatli olmak lazım. Bu tür insanları kendi dar görüşümüzle değerlendirirsek hata ederiz. Onların sahip olduğu bilgiler, duygular ve sorumluluklar bizimkilerden çok çok farklıdır ve onlar ne zaman, nerede, ne konuşacaklarını iyi bilirler.

Başka bir ifadeyle başlıkta geçtiği gibi “Bizim bilmediğimiz şeyleri biliyorlardır…” ve bilmediğimiz konularda konuşmak en basit ifadesiyle haddini bilmemektir. Bu öyle bir şeydir ki, Hz. Musa gibi ulul-azm bir peygamberi, Hz. Hızır karşısında mahcup duruma düşürür. Bu kıssayı bilmeyen yoktur ama hissesinden nasip almamış olan çoktur.

Bir mankenin seçim sistemi ile ilgili fikrini eleştiriyoruz, bir türkücünün sözünün felsefeyle ne ilgisi var deyip duruyoruz, Hizmet’i yanlış tanıyanların yorumlarına kızıyoruz ama Hizmet’i kuran ve her şeyi ile ilgili bilgi sahibi olan Hocaefendi’nin sözleri hakkında ölçü, kıstas kabul etmeden yorumluyoruz. Kusura bakmayın, haddimizi bilmiyoruz…

Had bilmezliğimizi örtmek için de “Hocaefendi de bir insan…” diyerek cümle kuruyoruz. Hocaefendi’nin insan olduğunu ve hata yapabileceğini herkes biliyor. Şimdiye kadar Hocaefendi’ye peygamber, mehdi, mesih diye hitap eden kimse olmadığı gibi bunu kendisi de dile getirmiş değil. Söylediklerimize haklılık payı çıkarabilmek için kullandığımız ifadelerin kimleri nasıl rahatsız ettiğini de hiç düşünmüyor ve nerede hangi sıkıntıya sebep olduğunu hesaba katmıyoruz. Düşmanın düşmanlığına eyvallah, lakin dost bilinenlerin cehaleti ve vefasızlığından ister-istemez insan rahatsız oluyor.

Hocaefendi’nin 50-60 yıldır söyledikleri, yazdıkları, yaptıkları ortada… Bunların hülasası olan Hizmet’in temel prensipleri de ortada… Daha bu saatten sonra birkaç ferdin yanlış icraatlarına bakarak veya cımbızla bir şeyleri çekip Hocaefendi’ye ve Hizmet’e saldırmak, düşünme becerisini kaybetmiş olmak demektir.

Hâsılı, yaşanan her bir olayda kimin ne çıkar sağladığı, kimin işine yaradığı ve kimin nasıl yorum yaptığına bakmak lazım. Zannımca bunlara dikkat edersek o olayla ilgili doğru bir kanaate sahip oluruz.

HALİT EMRE YAMAN
@halitemreyaman2
halitemreyaman@hotmail.com

6 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here