Hulusi Akar’ın Bakan Olacağı 703 Sayılı KHK İle Duyurulmuş…

1
704
703 Sayılı KHK ile Hulusi Akar’ın Milli Savunma Bakanı olacağı haberi çoktan verilmiş.

Erdoğan’ın TBMM’deki yemin törenine paralel yayımlanan 703 Sayılı KHK’da Hulusi Akar’ın bakan olacağının sinyali verilmişti.

Yeni KHK’nın 47 maddesinde yer alan “31/7/1970 tarihli ve 1324 sayılı Genelkurmay Başkanın Görev ve Yetkilerine Ait Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yürürlüğe girinceye kadar söz konusu Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir” ifadeleri Akar’ın bakan olarak atanacağının ispatı niteliğindeydi.

Söz konusu madde bir sonraki 48 numaralı maddede yer alan”48- 17/7/1972 tarihli ve 1612 sayılı Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yürürlüğe girinceye kadar söz konusu Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilir” ifadeleriyle pekiştirildi.

Öyle ki emekli olmaya hazırlanması gereken Orgeneral Hulusi Akar’ın yaşı bile düşünülmüş.

703 sayılı KHK’da yer alan diğer Genelkurmay Başkanlığı kararları ise şu şekilde:

31 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum üzerine Milli Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

“Genelkurmay Başkanlığına atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddi 67’dir. Genelkurmay Başkanlığına atanan orgeneral-oramiraller (b) bendinde gösterilen miktarların dışında tutulur.”

ı) 79 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum üzerine Milli Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

k) 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının göstereceği lüzum ve Milli Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

l) 124 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Müşterek kararlar” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı veya Cumhurbaşkanı onayıyla” şeklinde değiştirilmiştir.

m) 131 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve sıkıyönetim müddetince Genelkurmay Başkanının göstereceği lüzum üzerine, Milli Savunma Bakanının teklifi ve Milli Savunma Bakanı ile Başbakanın imzalayacakları ortak kararnameyle” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

p) Ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının müştereken lüzum göstermesi üzerine Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Milli Savunma Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

r) Ek 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığının (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için içişleri Bakanlığının) teklifi üzerine Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” ve “kararname” ibaresi “karar” şeklinde değiştirilmiştir.

“Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla kurumun görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere merkez teşkilatlarında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargahlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilir.”

a) 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşü üzerine;” ibaresi “Cumhurbaşkanı, ” şeklinde değiştirilmiştir.

“ç) Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanım, Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay başkan ve üyelerini, başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hakimler ve Savcılar Kurulu ve Sayıştay başkan ve üyelerini, Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarını görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak.”

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here