Suriyeli Mülteciler 24 Haziran’da Oy Kullanabilecek mi?

0
873

2012 itibariyle, Suriye’nin toplam nüfusunun 22,5 milyon olduğu tahmin edilmişti. İçişleri Bakanlığının 2018 Nisan ayında yayınladığı rapora göre Türkiye’de kayıtlı 3.588.877 Suriyeli Mülteci bulunuyor. Ancak açık kapı politikası uygulayan Türkiye’de ” Kayıt Dışı Suriyeli Sayısı 1.500.000 ” olduğu tahmin edilmekte ve toplam sayısının 5.000.000 civarında olduğu öngörülmesine rağmen Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacıların toplam sayısı konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Araştırma Bulgularında resmi rakamların ve resmi makamlar tarafından verilen demeçlerin farklılıkları gözle görülür derecededir. 2015 yılında ise İçişleri Bakanlığı’nın, ilgili tüm kurumlara, üniversitelere, derneklere gönderdiği 22 Nisan 2015 tarihli yazı ile, “6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gerekçe gösterilerek “Geçici koruma sağlanan Suriyeli yabancılara yönelik, kişisel verileri toplamayı da içeren saha çalışmalarının”, bundan böyle “İçişleri Bakanlığı’nın izni alınmadan yapılamayacağı” bildirilmişti. Yaklaşık üç yıldır akademik düzeyde Suriye konulu çalışmalar sınırlandırılmış olduğundan belirli verilere ulaşım bazı kurumlar üzerinden yapılabilmekte bu da verilerin doğruluğuna gölge düşürmektedir.

Oy Kullanma Hakkı

5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 11. maddesi, vatandaş olmak isteyen yabancı uyruklu bir kişide, ‘’Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz 5 yıl ikamet etmiş olma” şartı arıyor. Bu şartı taşıyan kişiler Bakanlar Kurulu kararı ile TC vatandaşı oluyor. 2013 Haziran ayından önce Türkiye’ye giriş yapan Suriyeliler Türk vatandaşlığına başvurma hakkına sahip oldular. Vatandaşlığa kabulü halinde, asgari 400-500 bin, yeni “mülteci seçmen” oy kullanabilecek.

AFAD verilerine göre 03.07.2013 tarihi itibariyle, AFAD’ın sorumluluğundaki kamplarda yaşayan 200.386 Suriyeli sığınmacı vardı. AFAD araştırmalarına göre, çeşitli kentlerde kamp dışında yaşayan 350.000 Suriyeli sığınmacı bulunmaktaydı. Kaydı tutulmuş bu verilere göre 550.000 Suriyeli 2018 yılında 5 yılı doldurdukları için oy kullanma hakkına sahip oldular. Oturum alanlar arasında 18 yaş altı kişilerin oranı % 33 dür. Bu resmi rakamlara göre haziran seçimlerinde oy kullanacak toplam Suriyeli sayısı yaklaşık 423.500 kişidir.

Diğer taraftan Kamp dışında yaşayan Suriyeli sığınmacıların yaklaşık yüzde 31’inin yani üçte birinin hiçbir kaydı yoktur. Daha önce değinildiği gibi kamp dışında yaşayan toplam sığınmacıların kesin sayısı bilinmemektedir. Bu nedenle, hiçbir kaydı olmayan Suriyeli sığınmacıların oranının yukarıda verilen orandan daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Birleşmiş Milletler raporlarına göre, 2013 yılı sonunda, Türkiye’deki Suriye vatandaşı sayısı bir milyonu aşacaktır. Bu varsayıma göre oy kullanacak Suriyeli sayısı etik şartlar altında bile daha fazladır.

Suriyeliler ‘Mülteci Milletvekili’ istiyor! İşte adayları…

Türkiye’deki 3.5 milyon Suriyeli Sığınmacı, Türkmen Meclisi eski Başkanı Semir Hafez’in AK Parti’den aday olması için harekete geçti. Karar’ın haberine göre, Antakya ve Osmaniye’den İmza toplayan Suriyeliler, Cumhurbaşkanlığına dilekçelerini göndererek Hafez’in AK Parti’den aday olmasını talep ettiler. Şimdiye kadar 30.000 imzanın toplanarak Cumhurbaşkanlığı’na gönderildiği belirtiliyor.

Aday olması konusunda yoğun baskı yapıldığını belirten Hafez, “Hem Türkiye’yi hem Suriye’yi ve Suriyelileri tanıyan biri Mecliste olsun istiyorlar. Bu nedenle benim temsilcileri olmamı istediler. Benim veya bir başkasının olması önemli değil ama bu insanların diğer azınlıklar gibi bir kontenjana ihtiyaçları var. Ama yaptığım istişarelerde aday adayı olmam için yeterli çalışmalar yapılamayacağını anlayınca aday adayı olmaktan vazgeçtim.” şeklinde konuştu.

Bu gelişmenin yanı sıra 9 yıl önce Türk vatandaşlığına geçen Suriyeli iş adamı Muhammed Erdoğan’da AK Parti’den Bursa milletvekili adayı oldu.

‘Seçimler İle Kürt Nüfusu Dengeleme’

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, hazırladığı rapora göre;

Ağırlıkla Güneydoğu Anadolu olmak üzere, yurda dağılmış mülteciler için planlanan strateji, yurttaşlık aşaması sonrasında Güneydoğu’da dil, kültür ve yaşam biçimine yabancı olmadıkları, Kürtler gibi doğurgan Suriyeli ve diğer mültecilere, bu illerde resmi yerleşim ve ikamet izinlerinin verilmesi, Kürt nüfusun dengelenmesi düşüncesini sistematik bir şekilde akla getirmektedir. “AKP hükümeti, mülteci yerleşim planıyla mültecileri bölge illerine dağıtarak, demografik yapının, Suriyeli, Iraklı, Arap mültecilerle, mevcut durumdan dönüştürülmesi Kürt nüfusun dengelenmesi için değişime gitmeyi düşünüyor olabilir ki, bunun ipuçlarını da görmek mümkün” tespitine yer veriyor.

Suriyeli mülteciler için AB fonları ve yerli kaynaklarla yapılacak yerleşim planlamalarında, ağırlıkla Doğu-Güneydoğu illerinde yerleştirilmeleri düşünülüyor. Buna gerekçe olarak, yaşam tarzı, kültür, dil vb. konularda, bu illerde daha kolay uyum sağlayabilecekleri öngörülüyor.

Sonuç olarak;

Türkiye’nin yeni seçmenleri Suriyeliler mevcut iktidara oy sağlamada artarak katkı sağlayacaklar ve yasal hakları çerçevesinde gelecek seçimlerde mecliste temsil edilebilecekleri gibi nüfuslarının yoğun olduğu şehirlerde Belediye Başkanı seçilmeleri de söz konusu olabilecek.

Suriyeli Seçmenler hem oyların çoğalmasında hem de belirli şehirlerde seçmen kitlesinin değişmesinde çokta uzak olamayan orta vadeli süreçte önemli rol oynadıklarını hep birlikte seyredeceğiz.
Deniz ZENGİN

02. 06.2018 tarihinde politurco.com da yayınlanmıştır.

Can Syrian immigrants in Turkey vote on the 24th of June?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here