Türkiye’de Herkes Çok Özgür:Yurtdışına Para Çıkarana Yüzde 40 Ceza!

0
162

Meclis’e sunulan yasa teklifine göre ithalat, ihracat ve kambiyo işlemleri yoluyla yurt dışına çıkarılan paranın yüzde 40’ı kadar ceza kesilecek.

Bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüp kabul edildi. 23 maddelik teklifte 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’da değişiklikler de bulunuyor.

Söz konusu tasarıda 20.2.1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesinde öngörülen değişiklikte “İthalat, ihracat ve diğer kambiyo işlemlerinde döviz veya Türk parası kaçırmak kastıyla muvazaalı işlemlerde bulunanlar, yurda getirmekle yükümlü oldukları veya kaçırdıkları kıymetlerin rayiç bedelinin yüzde kırkı oranında idari para cezasıyla cezalandırılırlar. Bu fiilin teşebbüs aşamasında kalması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilir” dendi.

Tasarıda değişiklik yapılan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’da Bakanlar Kurulu’na bilgi ve belge isteme yetkisi de getiriliyor. Buna göre, bilgi ve belge sunma yükümlülüğüne uymayanlar, yanlış, yanıltıcı veya eksik belge verenler ve denetime izin vermeyenler ile bu konuda zorluk çıkaranlar hakkında yine idari para cezası öngörülüyor.

Erdoğan ‘vatana ihanet, affetmeyiz’ demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan katıldığı Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) toplantısında ‘yurt dışına bazı işadamlarının para kaçırdığı’ söylentisi olduğunu hatırlatarak, “Böyle bir şey varsa, izahı makul olamaz. Yurt dışına para kaçırmaya tevessül edenleri affetmeyiz” demişti.

Daha önce de gündeme getirmişti

Erdoğan bundan yaklaşık beş buçuk ay önce de “Bazı işadamlarının varlıklarını yurt dışına kaçırma gayretlerinin olduğunu duyuyorum. Kabinemize sesleniyorum, bunların hiçbirine asla izin vermemelisiniz. Bu adımlar ihanet-i vataniye’dir” diyerek konuyu gündeme getirmiş, bu açıklamadan bir gün sonra sözlerine ‘açıklık’ getirip “İsteyen herkesin yurt dışına parasını çıkarma hakkı var” diye konuşmuştu.

Yayınlarımızın devamı adına, sizleri destek vermeye davet ediyoruz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here