İktidara Yakın Derneklere Bedelsiz Kamu Malı

0
354

TBMM’ye sunulan Torba Yasa Tasarısı’nın 49’uncu maddesi ile Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda önceki yıl vakıflar lehine yapılan düzenlemeye kamu yararına çalışan dernekler de ekleniyor. Tasarının yasalaşması durumunda, İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre sayıları 390’ı bulan ve aralarında İlim Yayma Cemiyeti, Erdoğan Ailesine, yakınlığıyla bilinen Önder İmam Hatipliler Derneği, kurucuları arasında Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu Birlik Vakfı ile organik bağı olan Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Federasyonu’nun da bulunduğu örgütlenmelere önemli ayrıcalıklar tanınacak. Deniz Feneri Derneği de bu ayrıcalıklardan yararlanabilecek.

49 yıl Boyunca Sıfır Vergi

Tasarıya göre, Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıfların yanı sıra kamu yararına çalışan derneklere, öğrencilere yönelik eğitim ve yurt sağlama faaliyeti bulunanlara mülkiyeti Hazine’ye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz kullanım hakkı verilecek. Dernekler bu taşınmazlardan elde ettikleri geliri, öğrencilere yönelik eğitim kurumlarının veya yurtların yapım, bakım, onarım, işletim ve benzeri giderlerinin karşılanmasında kullandığını ispatlaması durumunda vergiden muaf tutulacak.

Ayrıca, bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce kendisine kamu taşınmazı tahsis edilen dernekler, belirli şartları taşımaları koşuluyla bir yıl içinde talep etmeleri halinde, bedelli olarak tesis edilen irtifak hakkı veya verilen kullanma iznini, hasılat payı alınmaksızın 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkına veya kullanma iznine dönüştürebilecek. Dernekler, taşınmazların kullanımlarıyla ilgili olarak daha önce kendilerine tebliğ edilen veya tahakkuk ettirilen kullanma izni ve irtifak hakkı bedellerini de ödemeyecek. Tasarı bunun için vakıflara tanınan bir yıllık başvuru süresini hem vakıflar hem dernekler için iki yıla çıkartıyor.

Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, “kar amacı gütmeyen” dernek, birlik, kurum ve kuruluşlara AKP iktidarları döneminde bütçeden 5 milyara yakın kaynak aktarıldı.

Yayınlarımızın devamı adına, sizleri destek vermeye davet ediyoruz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here