Hizmet Hareketi’nde ‘ihvanlaşma’ tehlikesi

1
3790

Bır okuyucumun yolladığı e-maili bugün sizlerle paylaşmak istiyorum.

***

Son zamanlarda aklıma takılan tek soru var. İhsan Yılmaz ve onun gibi Hizmetin yetiştirdiği siyaset bilimcileri yaşanan bu süreçte Hocaefendi’ye istedikleri zaman ulaşa biliyorlar mı?

Ya da belli kararların alındığı bu karanlık süreçte değerli siyaset bilimi akademisyenlerimiz istişare heyetine dahil ediliyor mu?

Twitter üzerinden bu soruları İhsan Yılmaz hocaya sorsam da cevap alamadım ( her halde sahte hesap kullandığım için trol zannetti).

Ama dün yine Twitterda İsmail Sezgin’in şeffalık ve kanuna uygunluk için yaptığı uyarılara bir kullanıcı, “Bunu burada yazmanız güzel ama sonuc almak istiyorsanız pensilvanyadaki aylık toplantıda konuşun. Ama uyacaklarınıı sanmam. Keşke uysalar” twitini atdı. İsmail Sezgin de. “Çağırdılar gitmedik mi ” cevabını verdi.

Bu uzun girişi yazma nedenim bu atılan iki twitten yola çıkarak korkumu sizlerle paylaşmaktır. Korkum şudur: Hizmet Hareketi Ihvanlaşıyor mu?

İhvanlaşma yolunda da şimdilik tek büyük işaret var ki soraki muhtemel menfi dönüşümün de habercisi ola bilir.

Hizmet Hareketi’nde alan uzmanları arasında tatlı sert tartışmalar hepimizin bildiği bir şeydi. Özellikle İlahıyyatçılar ve Siyaset Bilimciler arkasındaki fikir ayrılıkları uzunca bir dönem devam ettikten sonra 15 Temmuz öncesinde baya belirginleşmişti.

İhsan Yılmaz ve Gökhan Bacığ’ın başını çektiği siyaset bilimcileri o zamanlar var olan köşelerinde belli kırmızı çizgileri düşünsel olarak aşmağa başlamışlardı. Müaviye ve Fatih Sultan Mehmet İslami olmayan uygulamaları nedeniyle eleştiriliyor, klasik ulemanın görüşleri kritize edile biliniyordu. ( özellikle ekonomik ve sosyal hayat konusunda).

Sora bu tartışma Mavi Yorum sitesine taşındı ve Özgür Koca, Savaş Genç, İhsan Çolak, Ahmet Kuru gibi akademisyenler din-devlet, doğu-batı tartışmalarını bir medeniyyet sorgulama sürecine dönüştürdüler.

İlahiyatçılar da kendi köşelerinde ve adını şimdi hatırlamadığım bir sitede cevap veriyorlardı. eşcinsel hakları konusu üzerine, yanılmıyorsam İhsan hocanın fitilini ateşlediği bir tartışmada o ismini unuttuğum sitedeki ismini bilmediyim bir yazar bu konuyla ilgili Kur’an’da Lut kavmi kıssasını hatırlatmış bu konunun İslami perspektifden hükmünün tartışılamayacağı noktasını koymuştu.

Daha sonra malumunuz 15 Temmuz olayı yaşandı. Gerisini biliyorsunuz köşelerde başlayan tartışma şimdi Twitterda sürüyor. Allah saydığım bu değerli bilim adamlarını kalemsiz bırakmasın. Köşe olmasa da olur, bu insanlar bir yolunu bulup bizlere ışık tutmağa devam edeceklerdir. Ama tuttukları ışık nerelere ulaşacaktır, kaçımız bu ziyadan faydalana bileceğiz önemli olan mesele bu.

Kim ne derse desin Hizmet Hareketi İslami bir harekettir. Klasik İslami hareketler gibi de Lider sorgulanamaz ve eleştirilemez. Şöyle ki 20 yıla aşkın bir sürede de Hizmet medyasında Hocaefendi eleştirisi bir elin parmaklarını geçmez.

Süreç boyunca da bu yukarıda isimlerini zikr ettiğim insanlar üslup dairesinde, aşırıya kaçmadan bu işin öncüllüğünü yaptılar.

Bir nebze de olsa hizmet içerisinde eleştiri kültürünü geliştirdiler. Şimdi bu insanlar bazı Abiler tarafından linç ediliyor. Her ne kadar İhvanla Hizmet Hareketi kıyaslaması doğru olmasa da dikkate alınması gereken dersler var.

Hareketlerin kısa bir zamanda dönüşüm sergileye bileceği gerçeğini unutmamak lazım. İhvanın her 20 senede bir nasıl dönüşüm sergilediği malumunuz.

1.Hasan El Banna’nın ölümü üzerine karizmatik liderden yoksun tabanda Seyid Kutub fikirlerini daha da kabul görmesi.

2.Aşırı baskı nedeniyle Suudi Arabistan’a hicret eden üyelerde radikallik eğilimlerin yükseklişe geçmesi.

3.Mısır’da iktidara göre tutum alınması.

4.Tabanının mobilizisyonu adına Filistin meselesinin varoluşsal bir neden yapılması.

5.Dış devletlerden finansal destek.

Bunlar İhvan’ın dönüşümün onlarca nedenlerinden en önemlileri. Bu hızlı menfi dönüşümlerden İhvan’ın kurtulamasının çok sebebi var ama en önemlisi şudur: çokseslilik asla İhvan’da hoş görülmedi.

Gelinen noktada Genel Merkez 2011 seçimleri zamanı zorunlu olarak ABD’den siyaset bilimci davet ediyor danışmanlık yapması için. Adam daha sonra verdiği röportajda oradaki insanların ( İHVANIN ABİLERİ) hepsi korkarak ve şüpheyle bana bakıyorlardı. Niye biliyor musunuz, bizi kandırır, bu adam siyaset okumuş bizden daha zekidir düşüncesi nedeni ile.

Çünkü İhvan’ın dar daire istişare heyetinde bir tane de olsun Siyaset, Sosyoloji ya da Tarih mezunu yoktu.

İkinci bir neden ise kuşaklar arası görüş farkıdır. İhvanı uzmanlar 4 jenerasyonlara ayırır genel olarak. Burda uzun uzun yazmağın anlamı yok jenerasyonlar arası görüş farkını ve yaşanan sıkıntıları.

Bir olay yeterince görüş sahibi olmamıza yeter:

İhvan gençleri abilerinden bir konferans için izin isterler. İzin çıkmaz. Kestirip atar abiler. Sonuçta 21 yüzyılın gençleri ya itaat kültürü de yara aldığı için izinsiz düzenleniyor konferans. Abiler davet ediliyor, istişare kararı ile karar alınmadığı için kimse davete icap etmiyor.

Biri geliyor o da aşağılama küçük düşürme derken, ipler kopma noktasına geliyor. Jenerasyonlar arası sürtüşme adına yüzlerle örnekten biri. Bu nedenle İhvan gençleri 25 Ocak sürecinde ve sonrasında kontrol edemedi.

Hizmet’de de bugün olmasa yarın kuşaklar arası olayları değerlendirme farkı olacaktır. Biz bu görüş farkını hanemize artı puan olarak eklemek istiyorsak, bugün çok geç olmadan eleştiri kültürünü hizmette oturtmak zorundayız.

Yoksa bu kültür gelişmeden tek sesli bir harekette yarın eleştiriler yapıcı değil kırıcı olacak.

Bugün biz tüm eksikliklerimize rağmen (dünyevi,bilimsel olarak kast ediyorum) bu kenetlenmeğe sahibsek o Hocaefendi’nin hayatta olması sebebi iledir.

Hizmet Hareketi ile İhvan arasında en belirgin farkın beslendikleri kültürel hafsa olduğu yıllarca akademik çevrelerde söylendi. İhvan bir sömürge dönemi hareketi idi ve dolayısı ile reaksiyonerdi. Hizmet ise sömürge yaşamayan toplumun evlatları tarafından omuzlaman aksiyoner bir hareketdi.

Ama gelinen noktada kültürel hafsanın siyasal islamcılar vesilesi ile zamanla önemini yitirdiğini gördük. Açmağa gerek yok Ebu Hanzala her şeyi anlatıyor. Geriye tek fark kalıyor iki hareket arasında.

Hizmet her tarihsel süreci pozitif değerlendirmiş müsbet değişim sergilemiştir. İhvan ise tarihsel süreçleri doğru okuyamamış menfi dönüşümden kendini kurtaramamıştır.

İhvan- Hizmet mukayesesi bir yazıya bir makaleye bir kitaba sığdırılamayacak bir mevzudur. Hasan Şimşek abinin tabiri ile desek benim yorumum da sığ ve çiğ ola bilir. Ama ilk yazım hasebiyle mazur görün.

Yazmak sevdalısı değilim yalnızca belki biri okur bu yazımı daha detaylı ve profesyonel çalışma çıkarır ortaya ümidiyle düşüncelerimi sizinle paylaşdım.

En sonda istişare ile ilgili bir rivayeti yazayım: H.Z Ömer döneminde Medineye gelen mallar çoğalmış Halife malların dağıtımı noktasında şaşkınlık geçirmiştir. Arkadaşlarına danışır. Farklı görüşler seslendirilir. Bize ulaşan Hz. Ömer’le Hz. Ali’nin görüşüdür. Hz.Ali “Her yıl sana gelen malı dağıtırsın. Hiçbir şey tutma” söylüyor. Hz. Osman ise ” İnsanlara yetecek çok mal görüyorum. Alanları almayanlardan ayırdetmek için saymazlarsa da, işin yayılmasından korkarım”.

İkisinin de farklı meslek erbabı olması nedeniyle bu rivayet önem kazanır.

Hz.Osman malda tasarruf konusunda deneyimli tüccardır. Hz .Ali ise hacıları doyurma ve besleme işiyle ünlü bir ailedendi.

Daha sonra Hz. Ömer Süriye ve İran’dan gelen sahabi efendilerimizin de görüşünü alarak “divanül ata”yı (maaş divanı) kuruyor.

Farklı bilim dallarından uzmanlarla istişare kanaatimce hizmete zarar vermez. İkinci bir mesele bir taşla iki eleştiri yapayım. Hasan Basri Muaviye için: “Onun öyle dört emeli var ki bunlardan biri onun helak sebebidir” der sıralar. Benim aklımda yalnız ikisi var. Hz. Hasan’la anlaşmaya uymaması, Hilafet konusunda istişare etmemesi. Oysa Mekke’de ashabın ireli gelenlerinden yaşayan vardı.

 

1 YORUM

  1. Sayın Baran bence hizmet ihvanlaşmaz 1hizmetin içinde çok etnik gruplar var2hizmetten önce yani üstat hazretleri Mütüş bir külliyat mıras olarak hizmete bıraktı3 Hocaefendi büyük çaplı bir külliyat diye bileçeğimiz bir hazine hazırladı 4hizmet ihvan gibi siyasetin kirli sularına derin dalmadı dalaçak ilken kader ilahi kurtardı 5hizmetin en büyük işlerinden birisi dialoglar hizmet dialoglar herkesi olduğu gibi kabullenme kemalatı geliştirdi İhvanın başına gelen talihsizlik ise radikal siyasi havabilere sığınması bu ihvanın ruhunu zehirleyen kötü bir virüs oldu eger ihvan demokratik bir ülkeye sığın saydı ve ondan önçe dialog gibi bir çalışması olsaydı Allahu alem belki ihvan süreç çok farklı olurdu şuan hizmetin içinde olanların sorunu risalei nuru az okumalarımız az okuyunça anlamada eksik olur ve hoca efendiyide az okuyub az dinleme

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here